Vanrijkelen - VRD bvba

Bankagent en verzekeringsmakelaar

 
 

 

 

 

 

U bevindt zich hier: Homepage > Verzekeringsproducten > Gezondheid en Ongevallen

 

Iedereen weet dat gezondheid belangrijk is, en niet zo maar met geld te koop. Toch kan een (zware) ziekte of een ongeval uw leven grondig veranderen. Er zijn vaak niet alleen de zorgen omwille van de verloren gezondheid zelf. Ook de financiële gevolgen -rechtstreekse kosten én inkomensverlies- kunnen erg verregaand zijn. Voor bedrijfsleiders komt daar vaak de zorg voor de continuïteit van de onderneming zelf nog bij.
Een goede hospitalisatieverzekering, en mogelijks een dekking tegen inkomensverlies laat u toe u te concentreren op wat echt belangrijk is: uw gezondheid herwinnen. Kom met ons spreken over uw verwachtingen en wij kiezen met u de best mogelijke oplossingen.
Voor professionals met werknemers bespreken wij ook graag uw noden i.v.m. arbeidsongevallenverzekeringen. Wij spreken u dan ook graag over specifieke verzekeringen die wij kunnen aanbieden geënt op de noden van ùw beroep.

Klik HIER om productfiches na te lezen. Deze info zal u een idee geven van de mogelijkheden, maar vervangt niet ons specifiek advies gebaseerd op uw noden die wij graag met u bespreken.
Privéongevallen

Bent U werknemer, dan bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen.

Wij kunnen u daarnaast vergelijkbare dekkingen geven voor de ongevallen in het privéleven. Er is een waaier aan mogelijke waarborgen...

Wenst u...

 • een Kapitaal bij overlijden.
 • een kapitaal bij blijvende invaliditeit.
 • een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • in geval van hospitalisatie, een vergoeding voor medische kosten.

Er zijn tal van combinaties mogelijk, wij zoeken graag een oplossing geënt op uw noden en mogelijkheden.
Gezondheidszorgen ( hospitalisatie) voor particulieren

Naast uitgebreidere pakketten die de ziekenfondsen aanbieden, maar die telkens toch hun duidelijke beperkingen hebben, bieden een aantal gespecialiseerde maatschappijen ruimere waarborgen aan.

Gezondheidszorgen worden steeds duurder, door de vergrijzing, maar ook door de steeds meer verfijnde behandelingswijzen en het verder doorgedreven professionalisme. Verliest men zijn gezondheid, dan daalt niet alleen het (gezins)inkomen drastisch, ook de kosten voor hospitalisatie en medische behandeling kunnen hoog oplopen.

Deze verzekeringen dekken kosten voor opnames, ook in privé kamers (sommige ziekenhuizen kunnen expliciet worden uitgesloten of de kosten ervan geplafonneerd) evenals voor- en nabehandelingen die ambulant kunnen gebeuren.
Bent U via uw werkgever verzekerd?

U kan een bijkomende waarborg onderschrijven die u een dekking garandeert als deze wegvalt aan een voordelig tarief!

 

Gewaarborgde prestaties van een hospitalisatie­verzekering:

Ziekenhuisopname 100% terugbetaald na ziekte, ongeval of bevalling.

Vrije keuze van arts, ziekenhuis en kamer (ook eenpersoonskamer, met mogelijks beperkingen voor een beperkte lijst van (Brusselse) ziekenhuizen)

 • Geen wachttijd voor ziekte en ongeval.
 • Pré en post hospitalisatie.
 • Plastische chirurgie na ziekte of ongeval, verpleeghotel, palliatieve zorgen, mortuariumkosten.
 • Onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling.
 • Levenslang (aansluiten tot en met 69 jaar) en wereldwijd: eens aangesloten kan de maatschappij u contractueel niet opzeggen.
 • Uitbetaling vanaf de eerste ligdag, ook ééndagskliniek.
 • Zwangerschap + bevalling is inbegrepen.
 • Ook bevallingen thuis, kraamzorg.
 • Eigen keuze van vrijstelling ( bepaalt uw premie)
Bijkomende waarborg ambulante kosten bij zware ziekten zoals o.a. kanker, leukemie, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, ziekte van Alzheimer, AIDS, diabetes, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, cerebro-spinale meningitis, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, encephalitis, tetanus, virale hepatitis,...
Ongevallen­verzekering voor (kleine en middelgrote) werkgevers

De zogenaamde "forfait wet" is een verplichte verzekering.

Ze vergoedt de werknemer die een letsel oploopt bij een arbeidsongeval of voor een ongeval op de weg van en naar het werk.
Dat geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden. Het is een zogenaamde objectieve aansprakelijkheid.Voor wie?

Verplichte verzekering voor elke werkgever die onderworpen is aan de wet van 10 april 1971 (privésector)

 

 

 • overlijden.
 • blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO).

 

 

Betaalbaar in de vorm van een rente, een kapitaal of een dagvergoeding.

Vraag ons steeds om advies! Wij analyseren uw noden met u en bieden u een keuze tussen meerdere mogelijkheden en verzekeraars!