Vanrijkelen - VRD bvba

Bankagent en verzekeringsmakelaar

 
 

 

 

 

U bevindt zich hier: Homepage > Verzekeringsproducten > Leven en Overlijden

 

Wellicht de meest bekende verzekering is hier de schuldsaldoverzekering, die de overlevende partner en zijn gezinsleden toelaten om langlopende kredieten aan te gaan en niet in financiële moeilijkheden te komen bij overlijden of andere ernstige voorvallen die één der partners, of beiden, kunnen treffen.

Ook het klassieke pensioensparen heeft hier zijn plaats.

Naast deze klassieker geven wij u graag advies aan voor talrijke andere levens gerelateerde producten, ook over mogelijke oplossingen die ze bieden i.v.m. nalatenschappen of vermogensoverdracht voor specifieke begunstigden.

Klik HIER om productfiches na te lezen. Deze info zal u een idee geven van de mogelijkheden, maar vervangt niet ons specifiek advies gebaseerd op uw noden die wij graag met u bespreken.
Levens­verzekeringen

U heeft wat geld dat u wil sparen voor een belangrijke aankoop? Of u wil een extra appeltje voor de dorst wanneer u met pensioen gaat? U wil zekerheid over uw dood heen voor een welbepaalde begunstigde? U kan dan een levensverzekering afsluiten. Als het specifiek over uw pensioen gaat, kan u een pensioenspaarverzekering afsluiten.


Er zijn verschillende soorten levensverzekering. Ze verschillen van elkaar in wat de begunstigden (uw partner, kinderen of nog iemand anders) zullen krijgen als u zou sterven vóór het einde van uw contract. Er zijn drie mogelijkheden:

  • de begunstigden krijgen niets. De verzekeraar betaalt alleen uit als u nog leeft op de eindvervaldag van het contract. (uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering)
  • de begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die u in de loop van het contract al zijn betaald. (uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de premies)
  • de begunstigden krijgen niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames. (uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de verworven reserve)Overlijdens­verzekeringen

U wil voor uw partner, kinderen of iemand anders een financieel vangnet creëren  zodat ze financieel niet in de problemen komen als u sterft? Dat ze voldoende middelen hebben om bv. alle erfenisrechten of medische kosten af te handelen? Dat uw kinderen nog steeds kunnen verder studeren?

Door een overlijdensverzekering af te sluiten kan u dat bekomen. De verzekeraar zal, als u sterft, een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetalen aan de begunstigden (uw partner, kinderen of iemand anders). Soms gebeurt de uitbetaling niet via één grote som, maar via een rente: een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode
Schuldsaldo­verzekering

De schuldsaldoverzekering is een bijzondere vorm van levensverzekering en waarborgt u de volstorting van uw (hypothecaire) lening als de verzekerde komt te overlijden.


Deze verzekeringen bieden tal van mogelijkheden en de keuzes en gevolgen zijn zowel interessant als complex. Wij staan u graag bij om uw behoeften te analyseren én u de mogelijkheden toe te lichten.Vraag ons steeds om advies! Wij analyseren uw noden met u en bieden u een keuze tussen meerdere mogelijkheden en verzekeraars!

Zelfstandigen : Het Vrij Aanvullend Pensioen, de Individuele Pensioentoezegging en de RIZIV-levensverzekering voor paramedische beroepen

Omwille van het lage wettelijk pensioen is het voor de zelfstandige uiterst noodzakelijk om extra-pensioeninspanningen te voorzien. De wet geeft hier uiterst voordelige mogelijkheden.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een verzekering in het kader van Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt een fiscaal vriendelijke formule om aanvullend pensioen op te bouwen. U kiest volgens uw financiële mogelijkheden welk bedrag u maandelijks of jaarlijks wenst te investeren. Het bedrag dat u jaarlijks kan investeren is wel begrensd in functie van uw inkomen en geplafonneerd

De premies

De verzekering in het kader van VAPZ concentreert zich voornamelijk op de opbouw van een pensioenkapitaal, al kan u ook opteren voor een overlijdensdekking. Mits een kleine meerkost kan die ook uitgebreid worden om grotere kapitalen bij overlijden of (blijvende) invaliditeit te verzekeren.

Minder belastingen en sociale bijdragen

De premies zijn tegen de marginale aanslagvoet aftrekbaar als beroepskosten in het jaar waarin ze gestort werden en de sociale bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen na aftrek van de premies . Dit levert een aanzienlijke besparing op.

Meer pensioen

Elke premie geeft recht op een gegarandeerd eindkapitaal. De som van al de eindkapitalen wordt verhoogd met de jaarlijkse bonus. De belastingheffing op het eindkapitaal wordt berekend volgens het voordelige regime van de "fictieve rente". De winstdelingen van hun kant zijn vrijgesteld van personenbelasting.

Bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders met een zelfstandig statuut die maandelijks een bezoldiging ontvangen, kunnen een bijkomend pensioen samenstellen. De zogenaamde Individuele Pensioentoezegging ( IPT). Op die manier financiert de onderneming een stuk extralegaal pensioen.

Ook hier gelden een aantal voorwaarden, zoals de 80% - regel.

Wij nemen graag de mogelijkheden met u door en adviseren u graag om de voor u juiste verzekeringsvorm te vinden.

RIZIV

De zelfstandige of loontrekkende geconventioneerde zorgverstrekkers hebben recht op een tussenkomst van het RIZIV voor de financiering van een pensioenverzekering (of invaliditeitsverzekering).

De RIZIV-toelage, aangewend voor de opbouw van een aanvullend rust- en of overlevingspensioen dient verplicht te worden gestort in een sociale pensioenovereenkomst met een solidariteitsstelsel.Vraag ons steeds om advies! Wij analyseren uw noden met u en bieden u een keuze tussen meerdere mogelijkheden en verzekeraars!